14 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Celebrując Eucharystię, przyczyniamy się do usuwania podziałów zakorzenionych w ludzkości z powodu grzechu, przynosząc pokój światu (EdE 24)

03/07/22
Liturgia słowa zaprasza nas dziś niejako do głębszej refleksji nad ewangelicznymi powodami do radości. Chodzi tu o to, by dokonać swoistej rewizji życia dotyczącej faktycznych źródeł radości i skonfrontowania ich z Ewangelią, w celu znalezienia szczerej odpowiedzi na pytanie, czy to, co nas cieszy i raduje, jest tym, co radować i cieszyć powinno uczniów Pańskich. Powodów do radości można mieć wiele.
Powodem do radości będzie fakt, iż Pan da się poznać swoim sługom. Z tego powodu serca uczniów ogarnie głęboki pokój, zostaną pocieszeni, a ich kości nabiorą świeżości, czyli zostaną oni niejako zrewitalizowani. Święty Paweł jest przykładem człowieka, który znajduje radość w krzyżu Pana i w doświadczeniach i cierpieniach znoszonych dla Ewangelii.
Homilista powinien pomóc dziś słuchaczom słowa Bożego w dokonaniu rewizji powodów do radości, by zrozumieli oni, że oprócz tych przyziemnych powinni mieć także te ewangeliczne, skoro w codziennej modlitwie wołają do Boga: „Przyjdź królestwo Twoje!” (por. KKK 2816–2821).
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.