14 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Radość w życiu wierzącego

03/07/22 Robert Olejnik
„Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki” (Łk 10, 3) – ten fragment zna chyba każdy z wiernych. I pewnie wyjaśnienie też. Że to zły świat, ludzie nieprzychylni Kościołowi… I katolicy, świadczący o Jezusie. Ale może przy tej okazji, warto wiernym nakreślić zasady polowania wilków? Tak wiem, brzmi mało homiletycznie, jednak… Każdy wilk ma swoją konkretną rolę podczas polowania, a ofiarą pada zazwyczaj najsłabszy osobnik w stadzie… Dlatego, Czcigodny Homileto, spróbuj pokazać słuchaczom, że to nie tak do końca, że wszyscy jesteśmy przeznaczeni na pożarcie? Że trzymanie się wspólnoty Kościoła, mocne ugruntowanie w wierze może być tym, co pozwoli nam przetrwać (mimo ataków)?