Polecamy

15 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
10/07/22
Podejmijmy dziś niezwykle aktualne i dość popularne zjawisko przekraczania limitów, a konkretnie pokonywania siebie, swoich przyzwyczajeń, stereotypów, odruchów i przyzwyczajeń, zwłaszcza motywowanych wygodnictwem, tak zwaną poprawnością polityczną, obawami, pragnieniem „świętego spokoju” czy najzwyczajniejszym w świecie lenistwem. Biblia dostarcza nam wielu dowodów na to, że rodząca się w człowieku wiara w Boga i w Jego Syna Jezusa Chrystusa doprowadza do radykalnej zmiany w ocenie rzeczywistości.
Sugestie słuchacza
10/07/22 Michał Piotr Gniadek
Lęk z pewnością nie jest dobrym doradcą, a w ostatnim czasie jesteśmy nim obficie karmieni. Potrzebujemy duchowej mocy i odwagi płynącej z wiary, że Bóg nigdy nie opuszcza człowieka. Jedynie to my możemy od niego odstąpić, uznając, że musimy chronić się sami lub po prostu wątpiąc w Jego sprawczość.
Homilia do dorosłych
10/07/22 ks. Marcin Chudzik
Pada odpowiedź, aby kochać Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Uczony w Prawie cytując fragmenty z Księgi Powtórzonego Prawa (6, 4–5) i Księgi Kapłańskiej (19, 18) odpowiada, że drogą do odziedziczenia życia wiecznego jest miłość Boga i bliźniego. Jezus mówi: Odpowiedziałeś poprawnie; zrób to, a będziesz żyć.
Homilia do dorosłych
10/07/22 Dawid Grześkowiak OP
Pytanie uczonego w Prawie świadczy o tym, że w jego sercu nie ma jeszcze pełni życia. Pokazuje w ten sposób, że nie szukał prawdy, nie szukał Boga, ale szukał samousprawiedliwienia. Dopiero serce, które kocha bezwarunkową miłością ma w sobie życie – on jeszcze nie był na tę miłość gotowy. Życie miłością na co dzień, samo w sobie, jest szukaniem Boga i jednocześnie znajdowaniem Go. Kocham, ponieważ szukam Boga.
Homilia do młodzieży
10/07/22 ks. Maciej Przybylak
Morał przypowieści jest czytelny: Idź i ty czyń podobnie, to znaczy okazuj miłosierdzie każdemu zbolałemu i pobitemu przez społeczeństwo człowiekowi, bo każdy skrzywdzony i zraniony jest twoim bliźnim. Idź i nie szukaj usprawiedliwienia ani wymówek.
Homilia do dzieci
10/07/22 Monika Zuber
Jezus więc opowiada wszystkim przypowieść, w której pokrzywdzonemu człowiekowi troskę i pomoc okazują nie religijni i poważani dostojnicy, ale Samarytanin. Samarytanie w tamtych czasach byli uważani za gorszych, byli nielubiani, wiele osób nie chciało mieć z nimi żadnych relacji. Ludzie wybudowali wiele murów uprzedzeń wobec Samarytan.