15 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

A kto jest moim bliźnim?

10/07/22 Michał Piotr Gniadek
Lęk z pewnością nie jest dobrym doradcą, a w ostatnim czasie jesteśmy nim obficie karmieni. Potrzebujemy duchowej mocy i odwagi płynącej z wiary, że Bóg nigdy nie opuszcza człowieka. Jedynie to my możemy od niego odstąpić, uznając, że musimy chronić się sami lub po prostu wątpiąc w Jego sprawczość.