15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Co mam czynić aby osiągnąć życie wieczne?

10/07/22 ks. Marcin Chudzik
Pada odpowiedź, aby kochać Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Uczony w Prawie cytując fragmenty z Księgi Powtórzonego Prawa (6, 4–5) i Księgi Kapłańskiej (19, 18) odpowiada, że drogą do odziedziczenia życia wiecznego jest miłość Boga i bliźniego. Jezus mówi: Odpowiedziałeś poprawnie; zrób to, a będziesz żyć.