15 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Eucharystia jest dla nas szkołą miłości, ponieważ uobecniamy Ofiarę Chrystusa, wyraz największej miłości do każdego człowieka (KKK 622)

10/07/22
Podejmijmy dziś niezwykle aktualne i dość popularne zjawisko przekraczania limitów, a konkretnie pokonywania siebie, swoich przyzwyczajeń, stereotypów, odruchów i przyzwyczajeń, zwłaszcza motywowanych wygodnictwem, tak zwaną poprawnością polityczną, obawami, pragnieniem „świętego spokoju” czy najzwyczajniejszym w świecie lenistwem. Biblia dostarcza nam wielu dowodów na to, że rodząca się w człowieku wiara w Boga i w Jego Syna Jezusa Chrystusa doprowadza do radykalnej zmiany w ocenie rzeczywistości.
Dzięki niej człowiek w zupełnie nowy sposób ocenia zaistniałe sytuacje, napotykane ludzkie zachowania oraz zupełnie inaczej reaguje na pojawiające się wyzwania, nawet w obliczu realnych zagrożeń. Okazuje się wtedy, że człowieka stać na o wiele więcej bohaterstwa, ofiarności, pomysłowości i miłosierdzia, niż sam mógłby przypuszczać. O ludzkich możliwościach, w kontekście wymagań stawianych przez Boga Jahwe narodowi wybranemu – Izraelowi w Księdze Prawa, mówi Mojżesz. Wyraźnie zachęca do realizacji otrzymanych postanowień i poleceń oraz do powrotu do Boga całym sercem i całą duszą.
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.