15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Kruszenie murów

10/07/22 Monika Zuber
Jezus więc opowiada wszystkim przypowieść, w której pokrzywdzonemu człowiekowi troskę i pomoc okazują nie religijni i poważani dostojnicy, ale Samarytanin. Samarytanie w tamtych czasach byli uważani za gorszych, byli nielubiani, wiele osób nie chciało mieć z nimi żadnych relacji. Ludzie wybudowali wiele murów uprzedzeń wobec Samarytan.