15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Ożyje serce szukających Boga

10/07/22 Dawid Grześkowiak OP
Pytanie uczonego w Prawie świadczy o tym, że w jego sercu nie ma jeszcze pełni życia. Pokazuje w ten sposób, że nie szukał prawdy, nie szukał Boga, ale szukał samousprawiedliwienia. Dopiero serce, które kocha bezwarunkową miłością ma w sobie życie – on jeszcze nie był na tę miłość gotowy. Życie miłością na co dzień, samo w sobie, jest szukaniem Boga i jednocześnie znajdowaniem Go. Kocham, ponieważ szukam Boga.