Polecamy

16 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
17/07/22
Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości (śpiew przed Ewangelią)
17/07/22 Anna Lipczyńska
Nie rozumiem… Dlaczego Pan Jezus skarcił zatroskaną, gościnną Martę i dał jej za wzór słuchającą Go bezczynnie Marię? Czy matka rodziny zasługiwałaby na uznanie, gdyby zamiast „troszczyć się o wiele” wybrała tylko owo „mało” w wydaniu ewangelicznej Marii? Skoro Pan Jezus ograniczył się do takiej krótkiej, jednoznacznej oceny, to przydałby się jakiś komentarz ze strony homilisty. Na przykład taki, że trzeba nauczyć się łączenia pracy służebnej z umiejętnością organizowania sobie czasu na modlitwę oraz pogłębianie życia duchowego.
Homilia do dorosłych
17/07/22 ks. Robert Klemens COr
Byłoby pięknie gdybyśmy z bezwzględną pewnością mogli powiedzieć, że przyczyną naszej otwartości i gościnności są wieki chrześcijaństwa, które każe nam nie tylko słuchać Boga, ale też praktykować to co od Niego słyszymy. Rzeczywiście, pewien jestem, że jakaś część naszych domów została otwarta przed uchodźcami z Ukrainy z pobudek religijnych – ludzie potrzebują pomocy, a jako chrześcijanie powinniśmy im ją zaoferować. Takie „podejście do sprawy” byłoby idealnym zastosowaniem tego, co usłyszeliśmy przed momentem.
Homilia do dorosłych
17/07/22 ks. Zbigniew Kosik
Postawa skupienia wymaga nieraz sporego wysiłku, nie od razu przynosi efekty. Każdy sportowiec, zawodnik wie, że w czasie szachowego zmagania, które trwa wiele godzin, trzeba zachować maksimum skupienia i uwagi, aby liczyć na końcowy sukces. Do niego prowadzi długa droga wymagająca zachowania nieustannej koncentracji. W obecnym letnim czasie, gdy wielu z nas przeżywa od dawna oczekiwaną możliwość wypoczynku i urlopu, gdy nareszcie można zregenerować swoje nadwątlone siły, skupiamy się na tym, aby to odbyło się w jak najlepszy sposób. Ale jednocześnie pojawia się ryzyko przeoczenia czegoś jeszcze bardziej istotnego czy ważnego. Jak przypadku Marty, tej zapobiegliwej i gospodarnej kobiety.
Homilia do młodzieży
17/07/22 Szymon Bojdo
Jest taka zasada, że kiedy czujemy, że nasza praca, nasze starania, nasze wysiłki są niezbędne i czujemy się niezastępowalni, to właśnie pierwszy krok do depresji i poczucia że jednak da się nas wymienić. To właśnie mówi Jezus do Marty: niewiele potrzeba, nasze życie się zmienia, wszystko odmienia się w czasie, nie przywiązuj się, nie skupiaj na sobie, warto poświęcić się czemuś głębszemu.
Homilia do dzieci
17/07/22 Danuta Szelejewska
Dobro, które czynimy, nie idzie na marne. Nasze starania zawsze są dostrzeżone i docenione. Jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ w chwili chrztu zostaliśmy powołani do konkretnych działań. Żyjąc w naszych rodzinach, spotykając się z koleżankami i kolegami, mamy otaczającym nas ludziom przybliżać tajemnicę, którą przypomina autor Listu do Kolosan: „Chrystus pośród was – nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie” (Kol 1,28). To właśnie nasze słowa i czyny umożliwiają innym spotkanie z Panem Jezusem.