16 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże

17/07/22
Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości (śpiew przed Ewangelią)
Z liturgii słowa można wydobyć dziś temat, który nigdy się nie zdezaktualizuje. Jest nim wytrwałość w słuchaniu słowa Bożego oraz wytrwałość w jego głoszeniu. Słowa aklamacji przypominają nam, jak ważne jest, by ci, którzy słowo Boże głoszą, jak i ci, którym jest ono głoszone, starali się o to, by ich serca były dobre i szlachetne. Dzięki temu będą w stanie zatrzymywać to słowo i owocować dobrem! Dzisiejszy słuchacz słowa Bożego nader często okazuje się niewytrwały w słuchaniu Bożego słowa. Dzieje się zatem tak jak we frazie: jednym uchem wleci, drugim wyleci. Nie doceniając wagi uważnego słuchania słowa Bożego z wiarą i miłością, nie będzie mógł cieszyć się oglądaniem w sobie owoców, jakie to przynieść może. Głoszący z kolei nader często zniechęca się i osłabia poziom przekazu wobec braku owoców, które powinny były ukazać się w słuchaczach. Jest to pułapka, w którą nie wolno nam wpadać! Wytrwałość w słuchaniu i głoszeniu Bożego słowa jest czymś niezmiernie ważnym, jest błogosławieństwem!
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.