16 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Przyjmując Słowo

17/07/22 ks. Robert Klemens COr
Byłoby pięknie gdybyśmy z bezwzględną pewnością mogli powiedzieć, że przyczyną naszej otwartości i gościnności są wieki chrześcijaństwa, które każe nam nie tylko słuchać Boga, ale też praktykować to co od Niego słyszymy. Rzeczywiście, pewien jestem, że jakaś część naszych domów została otwarta przed uchodźcami z Ukrainy z pobudek religijnych – ludzie potrzebują pomocy, a jako chrześcijanie powinniśmy im ją zaoferować. Takie „podejście do sprawy” byłoby idealnym zastosowaniem tego, co usłyszeliśmy przed momentem.