16 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Radość z obecności Chrystusa pośród nas

17/07/22 Danuta Szelejewska
Dobro, które czynimy, nie idzie na marne. Nasze starania zawsze są dostrzeżone i docenione. Jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ w chwili chrztu zostaliśmy powołani do konkretnych działań. Żyjąc w naszych rodzinach, spotykając się z koleżankami i kolegami, mamy otaczającym nas ludziom przybliżać tajemnicę, którą przypomina autor Listu do Kolosan: „Chrystus pośród was – nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie” (Kol 1,28). To właśnie nasze słowa i czyny umożliwiają innym spotkanie z Panem Jezusem.