Polecamy
Przeciw banalizacji Jezusa
Gerhard Lohfink
KSIĄŻKA
44,90 zł 5,00 zł

17 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
24/07/22
Święty Paweł nauczający o istocie i skutkach chrztu świętego podkreśla, iż w ten sposób z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani i zmartwychwstaliśmy (por. KKK 537; 1002; 1227). Zostaliśmy wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga. Zatem modlił się będzie, i to w sposób wytrwały, jedynie ten, kto jest pełen pokory i ma silną wiarę właśnie w Bożą wszechmoc. Modlitwa, której Pan Jezus nauczył uczniów na ich prośbę, jest ważną podpowiedzią, o co należy się modlić przede wszystkim, jest ona streszczeniem całej Ewangelii (por. KKK 2761–2772).
Sugestie słuchacza
24/07/22 Małgorzata Szewczyk
Pan Jezus zapewnia nas dzisiaj, że „każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone”. Dlaczego więc mówi się o niewysłuchanych modlitwach? Jeżeli pragnę dla kogoś lub dla siebie jakiegoś dobra, a nie otrzymuję go, to czy moja modlitwa nie podoba się Bogu? Jaki jest sens polecania jakiejś sprawy Panu Bogu na modlitwie, skoro Jego wola jest wobec mnie inna? Skoro usilnie o coś proszę, a On wydaje się być głuchy na moje słowa? Jak zapanować nad rozproszeniami na modlitwie i czy one zawsze muszą się pojawiać?
Homilia do dorosłych
24/07/22 ks. Jurand Żelisławski
Dzisiejsza liturgia słowa przypomina każdemu z nas, że modlitwa jest fundamentem mojego bycia uczniem Chrystusa, mojego chrześcijaństwa. Nie ma człowieka wierzącego bez modlitwy. Nie ma wspólnoty bez modlitwy. Nie ma apostolstwa bez modlitwy.
Homilia do dorosłych
24/07/22 ks. Piotr Winkler
Jaka zatem ma być nasza modlitwa? Co zrobić, by była owocna i podobała się Bogu? Teologowie podają cztery elementy dobrej modlitwy: powinna ona być prosta i szczera, bezinte­resowna, angażująca całego człowieka, wreszcie ma być wytrwała. Ten ostatni element akcentują dzi­siejsze czytania liturgiczne. Abraham, niestrudzenie proszący Boga o łaskę i cierpliwość, jest wzorem wytrwałości w modlitwie. Być może w tym miejscu ktoś wysunie twierdzenie, że nie zawsze Bóg wysłuchuje naszych modlitw.
Homilia do młodzieży
24/07/22 ks. Piotr Śliżewski
Czy wierzymy, że sakramenty, zasady moralne chrześcijaństwa prowadzą ku dobremu? Czy raczej chcemy tylko wycinka chrześcijańskiego życia, który dokleimy do własnych poglądów i zamierzeń? Od razu, u początku drogi, warto powiedzieć prawdę. Jeśli nie wejdziemy całkowicie w życie wiary, a tylko będziemy wybierać pasujące naszym odczuciom elementy, nie osiągniemy harmonii. Ewangelia zaprasza nas do innego świata.
Homilia do dzieci
24/07/22 ks. Grzegorz Świecarz
Jednym z warunków dobrej modlitwy jest przebaczenie wszystkim, którzy wyrządzili nam krzywdę. Myśl o osobach, które nas skrzywdziły, może być w naszym sercu takim cierniem, który będzie nas kłuł. Dlatego musimy przebaczyć, aby się od tego bólu uwolnić. Tak przebaczył nawet Jezus tym, którzy Go ukrzyżowali.