Polecamy
Praktyczny przewodnik po przepisach prawa kościelnego
Ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
16,90 zł 14,90 zł
17 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Bóg jest kochającym Ojcem, który nie odmawia swoim dzieciom darów potrzebnych do zbawienia (KKK 2613)

24/07/22
Święty Paweł nauczający o istocie i skutkach chrztu świętego podkreśla, iż w ten sposób z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani i zmartwychwstaliśmy (por. KKK 537; 1002; 1227). Zostaliśmy wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga. Zatem modlił się będzie, i to w sposób wytrwały, jedynie ten, kto jest pełen pokory i ma silną wiarę właśnie w Bożą wszechmoc. Modlitwa, której Pan Jezus nauczył uczniów na ich prośbę, jest ważną podpowiedzią, o co należy się modlić przede wszystkim, jest ona streszczeniem całej Ewangelii (por. KKK 2761–2772).
Godzien głębszej refleksji jest także komentarz Zbawiciela, wypowiedziany w formie przypowieści, zaraz po Modlitwie Pańskiej. Pan zachęca dosłownie do wyrażania próśb w sposób natrętny! Warto jednak nie przeoczyć faktu, iż wyraźnie podpowiada, co konkretnie winno być treścią takiej właśnie modlitwy – nic innego, jak tylko prośba o Ducha Świętego!
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022