17 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Czy każdy, kto prosi, otrzymuje?

24/07/22 Małgorzata Szewczyk
Pan Jezus zapewnia nas dzisiaj, że „każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone”. Dlaczego więc mówi się o niewysłuchanych modlitwach? Jeżeli pragnę dla kogoś lub dla siebie jakiegoś dobra, a nie otrzymuję go, to czy moja modlitwa nie podoba się Bogu? Jaki jest sens polecania jakiejś sprawy Panu Bogu na modlitwie, skoro Jego wola jest wobec mnie inna? Skoro usilnie o coś proszę, a On wydaje się być głuchy na moje słowa? Jak zapanować nad rozproszeniami na modlitwie i czy one zawsze muszą się pojawiać?