17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Módl się wytrwale!

24/07/22 ks. Piotr Winkler
Jaka zatem ma być nasza modlitwa? Co zrobić, by była owocna i podobała się Bogu? Teologowie podają cztery elementy dobrej modlitwy: powinna ona być prosta i szczera, bezinte­resowna, angażująca całego człowieka, wreszcie ma być wytrwała. Ten ostatni element akcentują dzi­siejsze czytania liturgiczne. Abraham, niestrudzenie proszący Boga o łaskę i cierpliwość, jest wzorem wytrwałości w modlitwie. Być może w tym miejscu ktoś wysunie twierdzenie, że nie zawsze Bóg wysłuchuje naszych modlitw.