17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Potrzebujemy Mistrza

24/07/22 ks. Piotr Śliżewski
Czy wierzymy, że sakramenty, zasady moralne chrześcijaństwa prowadzą ku dobremu? Czy raczej chcemy tylko wycinka chrześcijańskiego życia, który dokleimy do własnych poglądów i zamierzeń? Od razu, u początku drogi, warto powiedzieć prawdę. Jeśli nie wejdziemy całkowicie w życie wiary, a tylko będziemy wybierać pasujące naszym odczuciom elementy, nie osiągniemy harmonii. Ewangelia zaprasza nas do innego świata.