Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Zakopany czy odnaleziony

24/07/22 ks. Jurand Żelisławski
Dzisiejsza liturgia słowa przypomina każdemu z nas, że modlitwa jest fundamentem mojego bycia uczniem Chrystusa, mojego chrześcijaństwa. Nie ma człowieka wierzącego bez modlitwy. Nie ma wspólnoty bez modlitwy. Nie ma apostolstwa bez modlitwy.