Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł

18 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
31/07/22
Tematem dzisiejszej refleksji uczyńmy to, co Apostoł Narodów w jednym liście nazwał korzeniem wszelkiego zła (1 Tm 6, 10), w innym zaś bałwochwalstwem (Kol 3, 5). Chodzi oczywiście o chciwość. Niejeden może być zaskoczony tak ostrą retoryką św. Pawła w tym kontekście. Choć chciwość obok pychy, zazdrości, gniewu, nieczystości, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu oraz lenistwa została uznana za grzech główny, to jednak w powszechnej opinii jej szkodliwość jest niejako niedoszacowana.
Sugestie słuchacza
31/07/22 Danuta Stankiewicz
Czy, my chrześcijanie, uświadamiamy sobie i zgadzamy się z tym, że to Jezus jako Słowo Wcielone jest tryskającym i nigdy niewysychającym Źródłem? Wszak ta żywa woda jest przeogromnym darem Boga. Chcemy być zachęcani do tego, aby ten dar rozwijać w sobie poprzez motywowanie nas do podjęcia rozmyślania i modlitwy. Toteż niezwykle ważnym byłoby usłyszeć, że to właśnie dzięki otrzymanej łasce uświęcającej oraz łasce światła i miłości żyjemy dla Boga i z Nim obcujemy.
Homilia do dorosłych
31/07/22 ks. Paweł Wygralak
Jezus uświadamia nam przemijalność rzeczy materialnych. Poznajemy bogacza, który swoją nadzieję położył w gromadzeniu dóbr materialnych. Wydawało mu się jakoby to właśnie najlepiej zabezpieczało jego przyszłość. Bardzo się pomylił. Okazał się naiwnym głupcem, który nawet przez chwilę nie skorzystał ze zgromadzonego majątku. Podsumowanie tej przypowieści pozwala na stwierdzenie, że ów człowiek nie miał z czym stanąć przed Bogiem. Wobec Boga okazał się nędzarzem.
Homilia do dorosłych
31/07/22 ks. Franciszek Zawadzki
Im dalej zagłębiamy się w Boże słowo, przygotowane dla nas przez Pana na dzisiejszą niedzielę, tym większy optymizm może rodzić się w naszych sercach. Pod koniec psalmu słyszymy, że Boża łaska sprawia, iż człowiek może się radować i cieszyć przez wszystkie swoje dni, jeśli tylko Bogu zawierzy i podporządkuje cały swój ludzki trud i pracę.
Homilia do młodzieży
31/07/22 ks. Łukasz Figurski
Żadne bogactwo materialne nie może zabezpieczyć naszego życia z Bogiem. W rzeczywistości Jezus wielokrotnie ostrzegał, że bogactwo może przeszkadzać w naszej więzi z Bogiem. „Dbać!” on mówi. „Miej się na baczności przed wszelką chciwością; bo życie nie polega na obfitości dóbr”. Nie chodzi o to, że Bóg nie chce, abyśmy oszczędzali na emeryturę lub przyszłe potrzeby. Nie chodzi o to, że Bóg nie chce, abyśmy „jedli, pili i weselili się” i cieszyli się tym, co dał nam Bóg.
Homilia do dzieci
31/07/22 ks. Dariusz Zuber
Pan Jezus mówi, że każdy kto myśli tylko o sobie nie będzie bogatym przed Bogiem (por. Łk 12, 21). Co znaczy być bogatym przed Bogiem? Bogactwo, które ważne jest dla Boga, to nasza miłość, życzliwość, przebaczenie, troska o potrzebujących. Pan Jezus w innym miejscu Ewangelii mówi: „Gromadźcie sobie skarby w niebie, bo gdzie jest twój skarb tam będzie serce twoje”. Nasza miłość wobec innych jest skarbem, który jest cenny dla Boga. Bóg nie potrzebuje nowych telewizorów, komputerów, pięknych budynków itd. Tym, co zmienia świat i nas są dobre czyny.