18 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 3)

31/07/22
Tematem dzisiejszej refleksji uczyńmy to, co Apostoł Narodów w jednym liście nazwał korzeniem wszelkiego zła (1 Tm 6, 10), w innym zaś bałwochwalstwem (Kol 3, 5). Chodzi oczywiście o chciwość. Niejeden może być zaskoczony tak ostrą retoryką św. Pawła w tym kontekście. Choć chciwość obok pychy, zazdrości, gniewu, nieczystości, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu oraz lenistwa została uznana za grzech główny, to jednak w powszechnej opinii jej szkodliwość jest niejako niedoszacowana.
Ludzie chciwi są raczej godni politowania i wielu nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, jakim chciwość jest dla duszy, gdyż może ona dosłownie opętać człowieka i w skrajnych przypadkach uczynić go potworem! Kohelet w swej księdze uczy koniecznego dystansu do dóbr i zjawisk tego świata. Zachęca, by uznać je za marność, a więc wyznaczyć im odpowiednie miejsce i znaczenie w swoim życiu, dzięki czemu człowiek uniknie wielu cierpień i rozczarowań. Święty Paweł z kolei stara się ukazać wiarygodnie właściwą hierarchię wartości poprzez zadawanie śmierci temu, co przyziemne.
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.