18 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Bogaty przed Bogiem

31/07/22 ks. Paweł Wygralak
Jezus uświadamia nam przemijalność rzeczy materialnych. Poznajemy bogacza, który swoją nadzieję położył w gromadzeniu dóbr materialnych. Wydawało mu się jakoby to właśnie najlepiej zabezpieczało jego przyszłość. Bardzo się pomylił. Okazał się naiwnym głupcem, który nawet przez chwilę nie skorzystał ze zgromadzonego majątku. Podsumowanie tej przypowieści pozwala na stwierdzenie, że ów człowiek nie miał z czym stanąć przed Bogiem. Wobec Boga okazał się nędzarzem.