18 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Co w życiu najważniejsze

31/07/22 ks. Łukasz Figurski
Żadne bogactwo materialne nie może zabezpieczyć naszego życia z Bogiem. W rzeczywistości Jezus wielokrotnie ostrzegał, że bogactwo może przeszkadzać w naszej więzi z Bogiem. „Dbać!” on mówi. „Miej się na baczności przed wszelką chciwością; bo życie nie polega na obfitości dóbr”. Nie chodzi o to, że Bóg nie chce, abyśmy oszczędzali na emeryturę lub przyszłe potrzeby. Nie chodzi o to, że Bóg nie chce, abyśmy „jedli, pili i weselili się” i cieszyli się tym, co dał nam Bóg.