18 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Gdy zawoła Bóg – pójdę boso

31/07/22 Danuta Stankiewicz
Czy, my chrześcijanie, uświadamiamy sobie i zgadzamy się z tym, że to Jezus jako Słowo Wcielone jest tryskającym i nigdy niewysychającym Źródłem? Wszak ta żywa woda jest przeogromnym darem Boga. Chcemy być zachęcani do tego, aby ten dar rozwijać w sobie poprzez motywowanie nas do podjęcia rozmyślania i modlitwy. Toteż niezwykle ważnym byłoby usłyszeć, że to właśnie dzięki otrzymanej łasce uświęcającej oraz łasce światła i miłości żyjemy dla Boga i z Nim obcujemy.