18 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Mnożenie dzięki dzieleniu

31/07/22 ks. Dariusz Zuber
Pan Jezus mówi, że każdy kto myśli tylko o sobie nie będzie bogatym przed Bogiem (por. Łk 12, 21). Co znaczy być bogatym przed Bogiem? Bogactwo, które ważne jest dla Boga, to nasza miłość, życzliwość, przebaczenie, troska o potrzebujących. Pan Jezus w innym miejscu Ewangelii mówi: „Gromadźcie sobie skarby w niebie, bo gdzie jest twój skarb tam będzie serce twoje”. Nasza miłość wobec innych jest skarbem, który jest cenny dla Boga. Bóg nie potrzebuje nowych telewizorów, komputerów, pięknych budynków itd. Tym, co zmienia świat i nas są dobre czyny.