Polecamy

19 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
07/08/22
Czytania dzisiejsze pozwalają pełniej odpowiedzieć na pytanie o to, na czym polegać ma owa postawa gotowości. Trzeba zauważyć, iż człowiek, który oczekuje czegoś z tęsknotą, z niecierpliwością, z nadzieją, że niebawem się doczeka, różni się w swojej postawie od człowieka oczekującego czegoś z trwogą, z obawą, z lękiem. Ten pierwszy ma pewną łatwość w oczekiwaniu, ponieważ wie, czego oczekuje, oraz wie, że warto zachować czujność.
Sugestie słuchacza
07/08/22 Weronika Kurosz
Co jest moim skarbem? Skarb to coś drogocennego, kochanego, zwykle ukrytego, coś co pobudza nas do działania, każe wyruszyć w drogę, podjąć trud, walczyć. Zastanowiło mnie, że Bóg, który często nawołuje nas do wyzbycia się wszelkich pragnień, dóbr, pozwala nam na to. A jednak Bóg rozumie naturę człowieka. Potrzebujemy tych skarbów, by serce biło. Bóg wie, że każdy człowiek ma swój skarb, który go karmi, raduje, czyni spełnionym. Dla każdego z nas to jest zupełnie coś innego.
Homilia do dorosłych
07/08/22 ks. Paweł Pacholak
Myślę, że w odkryciu tej rewolucyjnej wprost różnicy leży zasadniczy motyw budowania prawdziwej i autentycznej pobożności: bowiem tak długo, jak nam wydaje się, że musimy wykonywać cały zestaw działań pobożnych, żeby zarobić sobie na niebo, tak też długo nie wychodzimy poza rolę sług, oczywiście bardzo często sług wiernych, wykonujących te swoje obowiązki, ale tylko sług, a Bóg zaprasza nas do wyjścia poza taką niewolniczą dialektykę. Duchowość, pobożność, życie religijne, to znacznie więcej, niż tylko wykonywanie obowiązków, nawet bardzo porządnie.
Homilia do dorosłych
07/08/22 ks. Arkadiusz Ksycki
Namysł nad właściwością wiary w Boga stanowi również zagadnienie fragmentu Listu do Hebrajczyków, który czytaliśmy w drugim czytaniu. Natchniony autor mówiąc o wielkości wiary wskazuje w sposób jasny i klarowny, że wiara w Boga prowadzi nas do zbawienia wiecznego: Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Autor Listu pragnie uświadomić nam, że wiara w Boga to tak naprawdę duchowa wędrówka, którą człowiek musi podjąć, jeśli chce wejść do ojczyzny niebieskiej.
Homilia do młodzieży
07/08/22 ks. Jacek Zjawin
Choć od wyzwolenia Izraelitów z Egiptu minęło ponad trzy tysiące lat, wewnętrzna konstrukcja człowieka niewiele się zmieniła. Nadal mamy tendencję, by dać się zniewolić różnym osobom i rzeczom. Jezus Chrystus wzywając nas do czuwania, chce nas poprowadzić ku wolności. Żydowska wieczerza upamiętniająca wyjście z Egiptu nazywana była Paschą. To słowo pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza „Przejście”. Jednym z wymiarów tego przejścia jest zmiana, która ma się dokonać w życiu człowieka: z niewoli do wolności. Dwa tysiące lat temu żydowska Pascha zyskała nowe znaczenie, kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał.
Homilia do dzieci
07/08/22 ks. Tomasz Rogoziński
Dzisiaj wszechobecne staje się przeświadczenie, że należy żyć chwilą, jak najlepiej wykorzystać życie, użyć ile się da, że mogę robić wszystko, co mi się podoba. Dlaczego tak się dzieje? Bowiem niektórzy zapominają o tej wielkiej prawdzie, że nasze życie tu na ziemi ma swój kres – śmierć, która jest bramą do życia wiecznego. Ludzie nie zawsze wierzą w prawdę, że w każdej chwili może nastąpić koniec czasów i Chrystus ponownie przyjdzie, by spojrzeć na nas i zapytać jak żyliśmy, czy byliśmy Jemu wierni, czy Go kochamy?