19 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Czuwaj!

07/08/22 ks. Tomasz Rogoziński
Dzisiaj wszechobecne staje się przeświadczenie, że należy żyć chwilą, jak najlepiej wykorzystać życie, użyć ile się da, że mogę robić wszystko, co mi się podoba. Dlaczego tak się dzieje? Bowiem niektórzy zapominają o tej wielkiej prawdzie, że nasze życie tu na ziemi ma swój kres – śmierć, która jest bramą do życia wiecznego. Ludzie nie zawsze wierzą w prawdę, że w każdej chwili może nastąpić koniec czasów i Chrystus ponownie przyjdzie, by spojrzeć na nas i zapytać jak żyliśmy, czy byliśmy Jemu wierni, czy Go kochamy?