19 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Eucharystia to czas umacniania naszej wiary i odnawiania postanowień wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii (Dies Domini, 29)

07/08/22
Czytania dzisiejsze pozwalają pełniej odpowiedzieć na pytanie o to, na czym polegać ma owa postawa gotowości. Trzeba zauważyć, iż człowiek, który oczekuje czegoś z tęsknotą, z niecierpliwością, z nadzieją, że niebawem się doczeka, różni się w swojej postawie od człowieka oczekującego czegoś z trwogą, z obawą, z lękiem. Ten pierwszy ma pewną łatwość w oczekiwaniu, ponieważ wie, czego oczekuje, oraz wie, że warto zachować czujność.
Ten drugi żywi nadzieję, że to, czego się obawia, nie nastąpi zbyt szybko, a nawet jeśli nastąpi niebawem, to nie będzie tak tragiczne, jakby się mogło wydawać. Człowiek oczekujący z niecierpliwością jest pełen wiary w to, że czekać i zachowywać czujność warto. Ten natomiast, kto oczekuje z obawą, staje się ociężały i zaczyna tracić czujność.
Gotowość, do której wzywa Pan, jest przez Niego dość konkretnie sprecyzowana. Ci, którzy chcą należycie oczekiwać, winni zachowywać należyty dystans do dóbr tego świata, dawać jałmużnę, sprawić sobie trzos, który nie niszczeje, czyli trafnie zainwestować, zachowywać trzeźwość i ascezę oraz sumiennie realizować swoje powinności. Winni pielęgnować cnotę nadziei (por. KKK 1817–1821).
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.