19 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Kościół wspólnotą radosnej wiary

07/08/22 ks. Arkadiusz Ksycki
Namysł nad właściwością wiary w Boga stanowi również zagadnienie fragmentu Listu do Hebrajczyków, który czytaliśmy w drugim czytaniu. Natchniony autor mówiąc o wielkości wiary wskazuje w sposób jasny i klarowny, że wiara w Boga prowadzi nas do zbawienia wiecznego: Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Autor Listu pragnie uświadomić nam, że wiara w Boga to tak naprawdę duchowa wędrówka, którą człowiek musi podjąć, jeśli chce wejść do ojczyzny niebieskiej.