19 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Ku wolności

07/08/22 ks. Jacek Zjawin
Choć od wyzwolenia Izraelitów z Egiptu minęło ponad trzy tysiące lat, wewnętrzna konstrukcja człowieka niewiele się zmieniła. Nadal mamy tendencję, by dać się zniewolić różnym osobom i rzeczom. Jezus Chrystus wzywając nas do czuwania, chce nas poprowadzić ku wolności. Żydowska wieczerza upamiętniająca wyjście z Egiptu nazywana była Paschą. To słowo pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza „Przejście”. Jednym z wymiarów tego przejścia jest zmiana, która ma się dokonać w życiu człowieka: z niewoli do wolności. Dwa tysiące lat temu żydowska Pascha zyskała nowe znaczenie, kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał.