19 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Zaproszenie od Pana Boga

07/08/22 ks. Paweł Pacholak
Myślę, że w odkryciu tej rewolucyjnej wprost różnicy leży zasadniczy motyw budowania prawdziwej i autentycznej pobożności: bowiem tak długo, jak nam wydaje się, że musimy wykonywać cały zestaw działań pobożnych, żeby zarobić sobie na niebo, tak też długo nie wychodzimy poza rolę sług, oczywiście bardzo często sług wiernych, wykonujących te swoje obowiązki, ale tylko sług, a Bóg zaprasza nas do wyjścia poza taką niewolniczą dialektykę. Duchowość, pobożność, życie religijne, to znacznie więcej, niż tylko wykonywanie obowiązków, nawet bardzo porządnie.