20 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

W miłujących rękach Boga

14/08/22 o. Marcin Wrzos OMI
Kolejny już raz słyszymy dzisiaj, że nie jesteśmy sami, że jakikolwiek podejmiemy wysiłek jest On. Ten list to także ostrzeżenie: abyśmy wyruszyli na drogę zaufania Bogu i wiary, abyśmy nie biegli sami na drodze wiary, abyśmy nie uważali innych w Kościele za zbędnych, abyśmy też nie zapominali, że pierwszy ma być Chrystus. W podobnym tonie pisze ewangelista Łukasz. Jeśli będziemy żyli prawdziwie słowem Boga będziemy szczęśliwi i spełnieni. Nie zawsze będzie nam łatwo i nawet najbliżsi mogą nie rozumieć, nie akceptować naszych wyborów, a może nawet doświadczymy prześladowań, jednak jest On. Zaufajmy Mu. Nie jesteśmy sami.