20 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Wyznawcy Chrystusa są wezwani do wyznawania wiary i dawania odważnego świadectwa

14/08/22
Wyznawcy Chrystusa są wezwani do wyznawania wiary i dawania odważnego świadectwa, nawet wobec sprzeciwu najbliższych (KKK 2472)
Poddajmy refleksji pewne zjawisko istniejące w sferze duchowej, które można by nazwać polaryzacją duchową. Chodzi tutaj o dwie różne postawy przyjmowane przez słuchaczy słowa Bożego. Ewangelia bowiem zasadniczo nie pozostawia człowieka obojętnym. Człowiek, który usłyszał Dobrą Nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, musi wybrać, musi się określić. Albo w pełni ją zaakceptuje i zacznie realizować przykazanie miłości Boga, bliźniego i nieprzyjaciół, albo też przeciwnie, odrzuci ją jako nierealistyczną…
Trzeba tu koniecznie przypomnieć, iż Pan wcale nie dąży do rozłamów, lecz uczciwie mówi o tym, co się musi stać z powodu tego, że Ewangelia, którą głosi, wzywa do rzeczy konkretnych, do przemiany życia, która wielu się nie spodoba. Ogień, o którym Jezus mówi, jest ogniem miłości.
Choć ogarnie on wiele ludzkich serc, to jednak nie ogarnie wszystkich. Polaryzacja duchowa, którą zapowiada Pan, będzie miała miejsce w każdym pokoleniu, gdyż ludzie są wolni i sami mogą wybierać: z Chrystusem czy przeciw Niemu. On, Książę Pokoju i sprawca jedności, z goryczą uchyla rąbka tajemnicy związanej z przyszłością i jak widzimy po wiekach, nie myli się.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.