Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł

21 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
21/08/22
Słowo zbawienie rozbrzmiewa w naszych uszach tak często, iż niejeden słuchacz słowa Bożego może zatracić jego głębsze pojmowanie. Słowo zbawienie zawsze winno być odnoszone do Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Definiowane ogólnie jako wyrwanie z niewoli zła i nieszczęścia, dzięki Chrystusowi może być sprecyzowane i właściwie rozumiane.
Sugestie słuchacza
21/08/22 Anna Lipczyńska
Jak żyć? Nie będę pouczać kaznodziei, jakich wskazówek na życie doczesne powinien udzielić słuchaczom homilii. Wiele znajduje się w dzisiejszych czytaniach, jeszcze więcej z pewnością podpowie Duch Święty. Może warto też podeprzeć się refrenem psalmu responsoryjnego: „Całemu światu głoście Ewangelię” oraz przypomnieć tegoroczne zadanie dla każdego z nas: „posłani w pokoju Chrystusa”.
Homilia do dorosłych
21/08/22 ks. Mariusz Pohl
A zatem pewność wejścia nie może opierać się na samym tylko chceniu i złudnym przekonaniu, że nam się to należy. Trzeba spełnić odpowiednie warunki. I nie są to wcale jakieś nadzwyczajne zasługi, sprawności moralne czy formalne dyspozycje. Owszem, według słów Jezusa dopuszczanie się niesprawiedliwości dyskwalifikuje, ale owa niesprawiedliwość nie polega na jakichś oszustwach czy przekupnej stronniczości. W języku Starego Testamentu sprawiedliwy to znaczy tyle co święty (np. Józef był mężem sprawiedliwym, czyli świętym). Dopuszczanie się niesprawiedliwości oznacza więc zaprzeczenie świętości.
Homilia do dorosłych
21/08/22 ks. Andrzej Ziółkowski CM
W życiu duchowym też są takie ciasne przejścia, przez które musimy przejść, aby dostać się na ucztę w królestwie niebieskim. W czasach Chrystusa lud Palestyny mieszkał w miastach otoczonych murem, leżących na pagórkach lub nawet w górach. Do bram zamykanych przed zachodem słońca prowadziły drogi skaliste i strome. Podróżny często musiał w wielkim pośpiechu wspinać się po trudnej drodze, aby dojść do bramy jeszcze przed nadejściem nocy, gdyż kto przybył za późno pozostawał za bramą. Podróżny chcący przed zachodem słońca dostać się do miasta, zwracał uwagę na to, by zdążyć wejść do miasta przez bramę.
Homilia do młodzieży
21/08/22 Danuta Szelejewska
Z pewnością każdy z nas chciałby, aby jego życie przebiegało w sposób łatwy, prosty oraz przyjemny. Pragniemy być zdrowi i piękni. Cieszą nas spotkania z najbliższymi. Nie chcemy mieć żadnych problemów. Taki kształt codzienności nie jest jednak możliwy, ponieważ w życiu każdego z nas są chwile radości i smutku. Kiedy coś układa się nie po naszej myśli, wzbiera w nas złość oraz zniechęcenie. Zdarza się również, że powiemy komuś coś przykrego i obrażamy się na długi czas. Zalecenie Chrystusa jest zupełnie inne: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli” (Łk 13, 24). Przez „ciasne drzwi” przechodzi się wprost do nieba. Jeżeli chcesz tam dojść, to musisz o to zadbać już dziś.
Homilia do dzieci
21/08/22 ks. Łukasz Bąbelek
Dzisiaj usłyszeliśmy pytanie jakie zadano Jezusowi. Jak ono brzmiało? (Czy tylko nieliczni będą zbawieni?). Może nam się to pytanie wydać dziwne, bo przecież wiemy, że Jezus umarł za każdego i każdy człowiek może być zbawiony. Niestety nie zawsze tak było. Żydzi uważali, że zbawiony będzie tylko ten kto jest Żydem, a więc bardzo mały naród. A jeszcze do tego trzeba było być idealnym Żydem, który nigdy nie popełnia niczego złego. To było bardzo trudne, dlatego ludzie myśleli, że tylko niewielu będzie zbawionych. Na szczęście Jezus zaprasza wszystkich do nieba. Mówi nawet o tym w Ewangelii. Do czego porównuje niebo? (do uczty, na którą są zaproszeni ludzie z całego świata). My jesteśmy właśnie w takim Kościele. Jest to Kościół katolicki.