Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
21 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Czas ucieka, wieczność czeka…

21/08/22 Anna Lipczyńska
Jak żyć? Nie będę pouczać kaznodziei, jakich wskazówek na życie doczesne powinien udzielić słuchaczom homilii. Wiele znajduje się w dzisiejszych czytaniach, jeszcze więcej z pewnością podpowie Duch Święty. Może warto też podeprzeć się refrenem psalmu responsoryjnego: „Całemu światu głoście Ewangelię” oraz przypomnieć tegoroczne zadanie dla każdego z nas: „posłani w pokoju Chrystusa”.