Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
21 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Czas ucieka, wieczność czeka…

21/08/22 Anna Lipczyńska
Jak żyć? Nie będę pouczać kaznodziei, jakich wskazówek na życie doczesne powinien udzielić słuchaczom homilii. Wiele znajduje się w dzisiejszych czytaniach, jeszcze więcej z pewnością podpowie Duch Święty. Może warto też podeprzeć się refrenem psalmu responsoryjnego: „Całemu światu głoście Ewangelię” oraz przypomnieć tegoroczne zadanie dla każdego z nas: „posłani w pokoju Chrystusa”.