21 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Komu Bóg uchyli drzwi do raju?

21/08/22 ks. Mariusz Pohl
A zatem pewność wejścia nie może opierać się na samym tylko chceniu i złudnym przekonaniu, że nam się to należy. Trzeba spełnić odpowiednie warunki. I nie są to wcale jakieś nadzwyczajne zasługi, sprawności moralne czy formalne dyspozycje. Owszem, według słów Jezusa dopuszczanie się niesprawiedliwości dyskwalifikuje, ale owa niesprawiedliwość nie polega na jakichś oszustwach czy przekupnej stronniczości. W języku Starego Testamentu sprawiedliwy to znaczy tyle co święty (np. Józef był mężem sprawiedliwym, czyli świętym). Dopuszczanie się niesprawiedliwości oznacza więc zaprzeczenie świętości.