21 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Kościół katolicki, czyli powszechny

21/08/22 ks. Łukasz Bąbelek
Dzisiaj usłyszeliśmy pytanie jakie zadano Jezusowi. Jak ono brzmiało? (Czy tylko nieliczni będą zbawieni?). Może nam się to pytanie wydać dziwne, bo przecież wiemy, że Jezus umarł za każdego i każdy człowiek może być zbawiony. Niestety nie zawsze tak było. Żydzi uważali, że zbawiony będzie tylko ten kto jest Żydem, a więc bardzo mały naród. A jeszcze do tego trzeba było być idealnym Żydem, który nigdy nie popełnia niczego złego. To było bardzo trudne, dlatego ludzie myśleli, że tylko niewielu będzie zbawionych. Na szczęście Jezus zaprasza wszystkich do nieba. Mówi nawet o tym w Ewangelii. Do czego porównuje niebo? (do uczty, na którą są zaproszeni ludzie z całego świata). My jesteśmy właśnie w takim Kościele. Jest to Kościół katolicki.