21 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi (Łk 13, 30)

21/08/22
Słowo zbawienie rozbrzmiewa w naszych uszach tak często, iż niejeden słuchacz słowa Bożego może zatracić jego głębsze pojmowanie. Słowo zbawienie zawsze winno być odnoszone do Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Definiowane ogólnie jako wyrwanie z niewoli zła i nieszczęścia, dzięki Chrystusowi może być sprecyzowane i właściwie rozumiane.
Świadomość tego, od jakiego konkretnie rodzaju osobowego zła i nieszczęścia wyrywa człowieka Pan oraz z jakiej otchłani człowiek dzięki zbawieniu zostaje ocalony, prowadzi do postawy wdzięczności i miłości. Fakt, że tym, który zbawia, jest Mesjasz Pan, wskazuje także konkretnie na ostateczny cel ludzkiego życia! Prorok Izajasz wypowiada ważne słowa o zasięgu zbawienia. W Bożym zamyśle ma być ono powszechne!
Warto dziś ukazać słuchaczom Bożego słowa wyraźne rozróżnienie pomiędzy zbawieniem a odkupieniem. Odkupienie dokonało się w godzinie krzyża, raz na zawsze. Tu sprawa jest zamknięta. Zbawienie jest kwestią ciągle otwartą! Zbawia jedynie Bóg. Człowiek sam siebie zbawić nie może. Aby zatem osiągnąć zbawienie, trzeba nie tyle na nie zasłużyć, ile go nie zaprzepaścić, nie uniemożliwić.
Pan w Ewangelii mówi wyraźnie, że w sprawie zbawienia nie ma ekskluzywizmu, nie ma lepszych i gorszych, nie ma wybranych do szczęścia. Zbawienie jest dostępne dla wszystkich. Trzeba tylko spełnić trzy zasadnicze warunki: wybrać odpowiednią drogę do osiągnięcia owego celu, uznać prawdę i otworzyć się na życie.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.