Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
6,00 zł 5,10 zł

22 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
28/08/22
Podejmijmy dziś refleksję nad zjawiskiem zwanym chorobami duszy, a konkretnie nad jedną z najgroźniejszych obok nienawiści i chciwości chorób – pychą. Jest to choroba paraliżująca duszę człowieka aż do tego stopnia, iż staje się on zupełnie zamknięty na zbawcze działanie Pana Boga, pozostaje nieczuły na Jego miłosierdzie, niezdolny do nawrócenia oraz zupełnie bezkrytyczny wobec swojej postawy pełnej grzechów i wad. Targa nim nieład pożądliwości (por. KKK 2535–2540).
Sugestie słuchacza
28/08/22 Szymon Bojdo
To nasze poczucie własnej wartości, wartości bycia chrześcijaninem zbudowane jest na tym o czym pisze autor listu do Hebrajczyków. Jest to dość zawiła perykopa i dobrze, jeśli w homilii usłyszymy co ten autor miał na myśli. Mówi ona o tym, że nie wierzymy w coś sztucznego albo w przypadkowe siły przyrody, tylko ufamy komuś, kto jest osobą, kto jest żywy, słucha nas i jest blisko. Pozostaje pytanie jak my możemy się do tego żywego Boga przybliżać, lepiej go poznawać.
Homilia do dorosłych
28/08/22 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Całe Pismo Święte jest takim zwierciadłem, w którym powinniśmy oglądać siebie i zobaczyć takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. Szczególne miejsce mają Ewangelie, bo każą nam popatrzeć na nasze życie i postępowanie w odniesieniu do osoby Pana Jezusa, który sądzi wszystkich, jak pisze autor Listu do Hebrajczyków, a serce rozumnego rozważa przypowieści. Zatem i my chcemy okazać się „rozumni” dla osobistego i wspólnego dobra, które rodzi się i rozwija w sercach pokornych wobec Boga, wobec drugiego człowieka i wobec samego siebie. Jakże często wypowiadamy te słowa modlitwy: Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze według serca Twego. Ty, który pocieszasz serca strapione, weź nasze kamienne, a daj nam wcielone.
Homilia do dorosłych
28/08/22 ks. Piotr Wojnar
Największą tragedią człowieka pysznego jest jego coraz pełniejsze zaimpregnowanie się na jakąkolwiek myśl o nawróceniu, zmianie. Radę z zewnątrz odrzuci, a sam z siebie będzie wymyślał raczej usprawiedliwienia czy pochwały dla siebie, niż sposoby dostrzeżenia i naprawienia swoich wad, zadośćuczynienia krzywdom. Trudno się dziwić, że Syrach uważał pychę za chorobę nieuleczalną i skupiał się raczej na ochronie tych, którzy jeszcze jej nie znają.
Homilia do młodzieży
28/08/22 s. Arletta Ziółkowska
Już od najmłodszych lat chcemy być najlepsi. Marzymy o pierwszym miejscu na podium. Napawa nas dumą świadectwo z paskiem, super zdany egzamin. Jestem przystojniejszy niż inni, jestem zgrabna i piękna. W przyszłości zrobię karierę, będę sławna. I tak wkrada się w nasze życie próżność, pycha. Powoli zapuszcza swe korzenie. I po pewnym czasie zaczyna nam już to nie przeszkadzać. No cóż w tym złego, że chcę być lepszy od innych, chcę zawsze wygrywać i więcej znaczyć niż inni?
Homilia do dzieci
28/08/22 bp Antoni Długosz
W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus (obraz) zatroskany o nas przestrzega przed takim zachowaniem. Podaje dwa życiowe przykłady, w których mówi, jak należy opanowywać naszą pychę i zwracanie uwagi tylko na siebie. Zaproszeni na koleżeńskie przyjęcie (obraz) nie zajmujmy najlepszego miejsca przy stole, by dać możliwość pokierowania miejscami gospodarzowi domu. Także umiejmy bezinteresownie nieść pomoc i obdarowywać prezentami tych kolegów (obraz), którzy o nas nie pamiętają i od których nie dostaliśmy żadnego prezentu, oraz nigdy nie zaprosili nas na przyjęcie imieninowe, czy urodzinowe. Zdrowa pokora sprawi, że nie będziemy każdego dnia zaczynali od „ja” – „ja to umiem, ja to zrobię, ja o tym wiem najlepiej, ja się na tym znam”.