22 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Chrystus nas pokrzepia przy swoim stole, utwierdza w miłości i pobudza do służby bliźnim (modlitwa po Komunii)

28/08/22
Podejmijmy dziś refleksję nad zjawiskiem zwanym chorobami duszy, a konkretnie nad jedną z najgroźniejszych obok nienawiści i chciwości chorób – pychą. Jest to choroba paraliżująca duszę człowieka aż do tego stopnia, iż staje się on zupełnie zamknięty na zbawcze działanie Pana Boga, pozostaje nieczuły na Jego miłosierdzie, niezdolny do nawrócenia oraz zupełnie bezkrytyczny wobec swojej postawy pełnej grzechów i wad. Targa nim nieład pożądliwości (por. KKK 2535–2540).
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.