22 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Dać szansę drugiemu

28/08/22 Szymon Bojdo
To nasze poczucie własnej wartości, wartości bycia chrześcijaninem zbudowane jest na tym o czym pisze autor listu do Hebrajczyków. Jest to dość zawiła perykopa i dobrze, jeśli w homilii usłyszymy co ten autor miał na myśli. Mówi ona o tym, że nie wierzymy w coś sztucznego albo w przypadkowe siły przyrody, tylko ufamy komuś, kto jest osobą, kto jest żywy, słucha nas i jest blisko. Pozostaje pytanie jak my możemy się do tego żywego Boga przybliżać, lepiej go poznawać.