22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Śmiertelna choroba

28/08/22 ks. Piotr Wojnar
Największą tragedią człowieka pysznego jest jego coraz pełniejsze zaimpregnowanie się na jakąkolwiek myśl o nawróceniu, zmianie. Radę z zewnątrz odrzuci, a sam z siebie będzie wymyślał raczej usprawiedliwienia czy pochwały dla siebie, niż sposoby dostrzeżenia i naprawienia swoich wad, zadośćuczynienia krzywdom. Trudno się dziwić, że Syrach uważał pychę za chorobę nieuleczalną i skupiał się raczej na ochronie tych, którzy jeszcze jej nie znają.