Polecamy
Josemaria Escriva. Przekroczyć marzenia
Pedro Casciaro
KSIĄŻKA
39,90 zł 34,00 zł

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Sugestie programowe
15/08/22
Patrzmy na Maryję jako na wypełnienie obietnicy Chrystusa, że przyjdzie On powtórnie i zabierze nas do siebie, abyśmy i my byli razem z Nim. W Polsce wspominamy dziś także 102. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. To kolejny znak opieki Maryi nad naszym narodem w historii. Prośmy za żołnierzy Wojska Polskiego w dniu ich święta, aby z odwagą służyli naszej ojczyźnie i byli wierni dewizie przodków: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Sugestie słuchacza
15/08/22 Sławomir Zatwardnicki
Zawsze intrygowało mnie, czy jest możliwe, że naprawdę „Błogosławiona między niewiastami” wyśpiewała Magnificat, czy też ewangelista Łukasz zebrał w jednym hymnie starotestamentalne motywy i włożył je w usta Maryi. Z pewnością jednak była ona zanurzona w słowie Bożym – co podkreślał Benedykt XVI, do którego refleksji warto w związku z tym sięgnąć w przygotowaniu homilii (por. Verbum Domini). Intrygujące jest również to przejście od Starego do Nowego Testamentu – Maryja jest tutaj uosobieniem Córy Syjonu przyjmującej przychodzącego Zbawiciela.
15/08/22 ks. Kazimierz Kubat SDS
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest przedostatnią tajemnicą Różańca, jest momentem, w którym Jezus Chrystus nie tylko wynosi swoją Matkę do chwały zbawionych w niebie, ale w którym jednocześnie daje nam także przedsmak, czy raczej zapowiedź tego, co i nas czeka, tego co będzie także naszym udziałem... pod warunkiem..., że nasze zwykłe życie uczynimy niezwykłym, pod warunkiem, że świętość stanie się w naszym życiu rzeczywiście „ukrytym wymiarem naszej codzienności”.
Homilia do dorosłych
15/08/22 ks. Kazimierz Kubat SDS
Święto Wniebowzięcia przypomina nam jednak również o tym, że i nasze życie nie kończy się w chwili śmierci, ale nasza przyszłość to chwała nieba, pełne (z ciałem i duszą) uczestnictwo w królestwie niebieskim. Jak bowiem pisze św. Paweł w pierwszym liście do Koryntian „jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, ...a jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć”, aby wszyscy, którzy należą do Chrystusa mogli uczestniczyć w chwale Królestwa wraz ze swoim Zbawicielem i Jego Matką. Wprawdzie musimy przejść przez oczyszczanie śmierci i czyśćca, ale nie są one finalnym stadium naszego życia. Jego ostatecznym wypełnieniem jest właśnie życie wieczne.
Homilia do dorosłych
15/08/22 ks. Marcin Modrzyński
Bóg ukochał nas pierwszy. Myślał o nas przed założeniem świata. Zaplanował czas i miejsce naszych narodzin. Jesteśmy kochani i chciani przez Boga. Niezależnie od okoliczności życiowych, w których nam przyszło żyć i wychowywać się. Ta wielka akceptacja i przychylność Boga jest wielkim Bożym „CHCĘ”, wypowiedzianym nad życiem każdego z nas. To miłość, która uprzedza wszystko. Bóg kocha Maryję i nas tą samą nieskończoną miłością.