Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Homilia do dorosłych

Bądź pochwalona

15/08/22 ks. Kazimierz Kubat SDS
Święto Wniebowzięcia przypomina nam jednak również o tym, że i nasze życie nie kończy się w chwili śmierci, ale nasza przyszłość to chwała nieba, pełne (z ciałem i duszą) uczestnictwo w królestwie niebieskim. Jak bowiem pisze św. Paweł w pierwszym liście do Koryntian „jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, ...a jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć”, aby wszyscy, którzy należą do Chrystusa mogli uczestniczyć w chwale Królestwa wraz ze swoim Zbawicielem i Jego Matką. Wprawdzie musimy przejść przez oczyszczanie śmierci i czyśćca, ale nie są one finalnym stadium naszego życia. Jego ostatecznym wypełnieniem jest właśnie życie wieczne.