Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Sugestie słuchacza

Magnalia Dei w moim życiu

15/08/22 Sławomir Zatwardnicki
Zawsze intrygowało mnie, czy jest możliwe, że naprawdę „Błogosławiona między niewiastami” wyśpiewała Magnificat, czy też ewangelista Łukasz zebrał w jednym hymnie starotestamentalne motywy i włożył je w usta Maryi. Z pewnością jednak była ona zanurzona w słowie Bożym – co podkreślał Benedykt XVI, do którego refleksji warto w związku z tym sięgnąć w przygotowaniu homilii (por. Verbum Domini). Intrygujące jest również to przejście od Starego do Nowego Testamentu – Maryja jest tutaj uosobieniem Córy Syjonu przyjmującej przychodzącego Zbawiciela.