Apostolstwo modlitwy

Wielka wartość lokalnych wspólnot

01/08/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.