Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł

Nabożeństwo Fatimskie

Homilia do dorosłych
13/07/22 ks. Franciszek Zawadzki
Nie trzeba nawet mówić, że ta część fatimskiego przesłania – wezwanie do modlitwy o pokój – jest dzisiaj, jak chyba nigdy przez ostatnie dekady, aktualna w naszej części Europy. Sami przecież jesteśmy świadkami straszliwej wojny, podczas której na Ukrainie znów mordowani są w bestialski sposób nasi niewinni bracia i siostry. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważnym zadaniem dzisiaj jest troska o budowanie pokoju.
Homilia do dorosłych
13/08/22 ks. Franciszek Zawadzki
Wszyscy żyjemy w świecie zranionym przez grzech. Każdy z nas nosi w sobie – oprócz łaski – skażenie grzechem. Nie potrzeba tu nawet odwoływać się do długich i starożytnych dyskusji teologów – wystarczy nasze codzienne doświadczenie. Doświadczamy zła wokół nas, doświadczamy zła w innych i w nas samych. Zmagamy się z nim a czasami nasza duchowa walka wydaje się pozbawiona szansy na najmniejszy sukces. Wiemy jednak, że łaska Boga jest większa od wszelkiego grzechu. To podstawowa prawda naszej wiary. To co jednak istotne w słowach Maryi z Fatimy – i co jest zbieżne z katolicką doktryną o grzechu pierworodnym – to zwrócenie uwagi na naszą współodpowiedzialność za grzeszników. Za siebie nawzajem.