Nabożeństwo Fatimskie
Homilia do dorosłych

Choroba ciała i duszy i nasza odpowiedzialność (13 VIII)

13/08/22 ks. Franciszek Zawadzki
Wszyscy żyjemy w świecie zranionym przez grzech. Każdy z nas nosi w sobie – oprócz łaski – skażenie grzechem. Nie potrzeba tu nawet odwoływać się do długich i starożytnych dyskusji teologów – wystarczy nasze codzienne doświadczenie. Doświadczamy zła wokół nas, doświadczamy zła w innych i w nas samych. Zmagamy się z nim a czasami nasza duchowa walka wydaje się pozbawiona szansy na najmniejszy sukces. Wiemy jednak, że łaska Boga jest większa od wszelkiego grzechu. To podstawowa prawda naszej wiary. To co jednak istotne w słowach Maryi z Fatimy – i co jest zbieżne z katolicką doktryną o grzechu pierworodnym – to zwrócenie uwagi na naszą współodpowiedzialność za grzeszników. Za siebie nawzajem.