Nabożeństwo Fatimskie
Homilia do dorosłych

Pokój i nawrócenie grzeszników (13 VII)

13/07/22 ks. Franciszek Zawadzki
Nie trzeba nawet mówić, że ta część fatimskiego przesłania – wezwanie do modlitwy o pokój – jest dzisiaj, jak chyba nigdy przez ostatnie dekady, aktualna w naszej części Europy. Sami przecież jesteśmy świadkami straszliwej wojny, podczas której na Ukrainie znów mordowani są w bestialski sposób nasi niewinni bracia i siostry. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważnym zadaniem dzisiaj jest troska o budowanie pokoju.