Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł

Pierwszy piątek

Homilia do dorosłych
01/07/22 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Dusza nasza pragnie wciąż słyszeć cudowne zawołanie: „Pójdź za Mną”. I cudem jest to, że wciąż słyszymy i wciąż idziemy za Panem. Wciąż jesteśmy powoływani.
Homilia do dzieci
01/07/22 Danuta Szelejewska
Apostołowie zostali wybrani przez samego Pana Jezusa, który wzywał ich osobiście. Powoływani byli po kolei. Nikt z nich do niczego nie został zmuszony. Wszyscy dobrowolnie zgodzili się pójść za Chrystusem. Zostawiali dawne miejsca pracy, dotychczasowy styl życia, a także szczegółowe plany i ambitne zamierzenia. Jednym z powołanych był zatrudniony w Kafarnaum celnik Mateusz. Warto w tym miejscu sięgnąć do historii: piastujący ten urząd słynęli z pobierania wysokich opłat na rzecz Rzymian.
Homilia do dorosłych
05/08/22 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Jeśli ktoś chce… Te słowa Chrystusa są wciąż aktualne, ciągle żywe i zawsze trudne. Trudno o nich mówić dzieciom. Jeśli dzieci się nie przymusi do mycia zębów i w ogóle całego ciała, to pójdą spać brudne; jeśli je nie przymusimy do nauki, to ich poziom intelektualny spadnie jak na równi pochyłej; jeśli nie nauczymy je kochać, dzielić się, to wyrosną na egoistów i nikt z nimi nie da sobie rady. Coś podobnego jest w życiu duchowym.
Homilia do dzieci
05/08/22 Danuta Szelejewska
Nie możemy zapominać o tym, że zostaliśmy wybrani i powołani. Starotestamentalny autor Księgi Nahuma zapewnia o radości płynącej z faktu dochowywaniu wierności Bogu: „Święć, Judo, twe uroczystości, wypełniaj twe śluby (…). Bo przywrócił Pan świetność Jakuba, jak świetność Izraela” (Na 2, 1.3). Powinniśmy być wdzięczni Panu, że wybrał właśnie nas. Jest to sprawa niezwykle zaszczytna. Spełniając to, co nam powierzył, dajemy świadectwo wierze.