Pierwszy piątek
Homilia do dzieci

Boski Lekarz uzdrawia z choroby grzechu (dla dzieci - 1 VII)

01/07/22 Danuta Szelejewska
Apostołowie zostali wybrani przez samego Pana Jezusa, który wzywał ich osobiście. Powoływani byli po kolei. Nikt z nich do niczego nie został zmuszony. Wszyscy dobrowolnie zgodzili się pójść za Chrystusem. Zostawiali dawne miejsca pracy, dotychczasowy styl życia, a także szczegółowe plany i ambitne zamierzenia. Jednym z powołanych był zatrudniony w Kafarnaum celnik Mateusz. Warto w tym miejscu sięgnąć do historii: piastujący ten urząd słynęli z pobierania wysokich opłat na rzecz Rzymian.